RECYKLACE

V cervnu roku 2007 vznikl dokument nazvaný Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ohledne likvidace elektrického a elektrických odpadu, který má za cíl motivovat lidi shromaždovat elektrický a elektronický odpad k ekologické likvidaci spíše než jej ihned vyhazovat.

Proč je recyklace tak důležité?
Je šetrnější k životnímu prostředí. Elektrické prístroje, baterie a akumulátory by neměly být vhazovány do bežného odpadu. Měly by být recyklovány jednak z duvodu ochrany životního prostředí ale také kvuli zachování vzácnými prírodných zdroju.

Jak mohu své prístroje recyklovat?
O sberných místech se informujte na obecných a mestkých úradech v míste svého bydlište.