Koronavirus - nejnovější aktualizace od Russell Hobbs - PŘEČÍST VÍCE

Pravidla a podmínky "1 rok záruky zdarma"

ČÁST 1 - Hlavní informace

 1. Získat "1 rok extra záruky navíc" (dále jen "extra záruka") je možné pouze pokud souhlasíte s pravidly a podmínkami, které jsou přiložené.
 2. "Extra záruka" znamená že originální záruční lhůta uvedená na balení výrobku nebo v návodu bude prodloužena o 12 měsíců od data nákupu.
 3. "Extra záruka" je poskytovaná celosvětově společností VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA s výjimkou Velké Británie a Irska, Severní a Jižní Ameriky a Austrálie.
 4. Vaše zákonná práva nejsou prodloužením záruční lhůty dotčena ani rozšířena. Tato "extra záruka" je nabízena nad rámec Vašich zákonných práv.
 5. Online registrací Vašeho výrobku souhlasíte s odběrem našich newsletterů, které obdržíte pomocí emailů, což je také obsahem bodu 4.

ČÁST 2 - Požadavky pro získání extra záruky

 1. Registrace je dostupná pro všechny fyzické osoby ve věku 15 let nebo starší pod jejich vlastním jménem, s výjimkou osob z Velké Británie a Irska, Severní a Jižní Ameriky nebo Austrálie.
 2. Chcete-li získat 1 rok záruky navíc pro Váš výrobek, je potřeba poskytnou následující informace - příjmení, jméno, věk, pohlaví, platnou e-mailovou adresu, datum a místo nákupu výrobku a číslo modelu výrobku, který musí být registrovaný. Číslo modelu výrobku najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na spotřebiči.
 3. Registrace "extra záruky" musí být provedena nejdéle do 28 dní od data nákupu.
 4. Každý výrobek může být registrovaný pouze jednou.
 5. V případě, že jste porušili tyto podmínky, poskytli jste nepravdivé osobní údaje nebo jste se pokusili zmanipulovat registraci si vyhrazujeme právo odmítnou platnost Vaší "extra záruky".

ČÁST 3 - Extra záruka

Pokud jste výrobek zaregistrovali v souladu s části 2, budete přesměrováni na stránku, která obsahuje potvrzení o registraci. Kromě toho toto potvrzení obdržíte i prostřednictvím e-mailu. Vytiskněte si toto potvrzení o registraci nebo si ho uložte ve svém počítači. "Extra záruka" bude uznána pouze tehty, pokud spolu s dokladem o koupi výrobku předložíte vytištěné potvrzení o registraci svého výrobku. S dodatečnou záruční lhůtou získáte nárok na uznání stejných reklamací jako s běžnou záruční lhůtou. Tyto podmínky a kontakt v příslušné zemi najdete v záručním listu, návodu a prostřednistvím Russell Hobbs webových stránek https://eu.russellhobbs.com/register/.

ČÁST 4 - Ochrana osobních údajů / Newslettery

 1. Ručíme za dodržování platných zákonných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů. V této části naleznete zásady při ochraně osobních údajů. 
  Veuillez vous référer à notre politique de confidentialité à cet égard.
 2. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pro účely správy a nakládání s osobními údaji v rámci akce "extra záruka" a pro zasílání e-mailových newsletterů. Potvrzujete souhlas s nahládáním s Vašimi osobními údaji, které jste poskytli pro výše uvedené účely.
 3. Jsme oprávněni předat Vaše osobní údaje třetím stranám včetně našich evropských poboček a evropských servisních center a našim externím distributorům, pokud je to nutné pro správu a manipulaci v rámci "extra záruky" nebo e-mailových newsletterů.
 4. E-mailové newslettery budou obsahovat současné nabídky, novinky a informace týkající se našich produktů. Neustále se snažíme vylepšovat naše služby. Toto zahrnuje i analýzu e-mailových newsletterů, které byly odeslané, například zda jsou poskytnuté e-mailové adresy dostupné, zda-li byl newsletter otevřený v nějaký konkrétní čas, které odkazy z newsletterů byly otevřené nebo zda je nějaká zpětná vazba či odpověď.
 5. Do budoucna máte právo se odhlásit ze získávání e-mailových newletterů a to kdykoliv a s okamžitou účinností. Toto lze provést kliknutím na odkaz pro odhlášení ve spodní části našich e-mailových newsletterů nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na webu nebo na info@eu.spectrumbrands.com.
 6. S okamžitou platností máte právo odstoupit od svého souhlasu s uložením Vašich osobních údajů a to i kdykoliv v budoucnosti.

ČÁST 5 - Rozhodné právo

Pokud dojde ke sporům, zákony České republiky jsou použitelné. VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA: Červenec 2013